sponsoren

We willen onderstaande sponsoren heel hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan onze stichting Hee Gaode Mee?

Wilt u ook graag een bijdrage doen, dan kunt U dit via dit onderstaand bankrekeningnummer doen.

NL31RABO0340318953

ten name van stichting Hee Gaode Mee